כאן מציינים | תוכנית החלוקה של כ"ט בנובמבר

איך החליטו מה יקבלו הערבים ומה יקבלו היהודים בוועדה שחילקה את ארץ ישראל? עמוס מנסה להסביר ממה מורכבת ההחלטה אותה אנו מציינים בכ"ט בנובמבר
מערכת כאן
29 בנובמבר 2017
12:00