עודד הרוש

כאן מציינים | עודד הרוש על יום ההוקרה למצוייני צה"ל

ביום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה, עודד הרוש מציע לאמץ את גישתו של הרבי מלובביץ' ולקרוא לגיבורנו - מצויינים
מערכת כאן
05 בדצמבר 2017
12:00