לשון על המאזניים

כאן לשון 14 | 17.12.2017
מערכת כאן
16 בדצמבר 2017
06:00

ממשלה יַצִּיבָה; יַצִּיבוּת הממשלה

ולא יְצִי...

וכן:

התנהגות תַּקִּינָה; תַּקִּינוּת הבלמים

ולא תְּקִי...

אבל:

פעולה תְּדִירָה, תְּדִירוּת הפעולה

ולשואלים 'למה' - זה עניין של משקל:

יַצִּיב, תַּקִּין, כמשקל תַּקִּיף

תָּדִיר כמשקל תָּמִיר

*

ומה לא עניין של משקל?

מֹאזְנַיִם, ובלי ניקוד: מאזניים

*

בין שיש להם כפות ובין שאין להם כפות

הם נקראים מֹאזְנַיִם ולא "משקל":

משקל השק שעל המאזניים 20 ק"ג.