מקצועות במספרים | ספר גברים

חצי קילוגרם שיער ביום ומטאטא חדש בכל חצי שנה - המספרים שמאחורי עבודתו של ספר גברים
מערכת כאן
21 בדצמבר 2017
18:00