אבישי עברי

כאן דעה | לערוץ 20 נמאס

בירוקרטיה חונקת וממשלה אדישה הביאו את ערוץ 20 אל סף סגירה. אבישי עברי כועס
מערכת כאן
27 בדצמבר 2017
06:00