ענת קורול-גורדון

כאן דעה | שמנו הוא זהותנו?

איך נשים מוותרות כל כך בקלות על שם משפחתן ומתי זה התחיל לקרות?
מערכת כאן
07 בינואר 2018
00:00