כאן עברית | מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו

מהו השימוש הנכון בביטוי "מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו"?
מערכת כאן
08 בינואר 2018
06:00