עודד הרוש

כאן דעה | אבות במחלקת יולדות

אחרי שהתבקש לעזוב את בית החולים ולהשאיר את אשתו לבד עם התינוקת, עודד הרוש מבקש לעדכן את הנהלים
מערכת כאן
17 בינואר 2018
16:00