כאן מכירים | יש לי אח על הקשת האוטיסטית

הם סוחבים תמיד משקל של אהבה ואשמה, מתמודדים עם סביבה שיפוטית וסודות משפחתיים - אחים לאנשים על הקשת האוטיסטית מלמדים אותנו שיעור במשפחה.
מערכת כאן
23 בינואר 2018
06:00