t

פרופ' אמתי זיו

פרופ' אמתי זיו, מייסד ומנהל מסר, המרכז הארצי לסימולציה רפואית, מרצה בפני משתתפי קורס לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים ברפואה
מערכת כאן
24 בינואר 2018
16:30