אבישי עברי

כאן דעה | אבישי עברי על קמפיין המסתננים והשואה

מה אבישי עברי חושב על מי שקורא לנו להסתיר פליטים אפריקאים בעליית הגג מפני הגסטפו היהודי שבא לחפש אותו?
מערכת כאן
29 בינואר 2018
13:35