כאן עברית | כי האדם עץ השדה

מה המשמעות המקורית של הביטוי, ואיך היא קשורה לדיני מלחמה ומצור?
מערכת כאן
31 בינואר 2018
06:00