כאן מעורבים | איך כבדי שמיעה אמורים לעשות סידורים?

שירלי פינטו וגסטון שלנו יצאו לקבל שירות - ונענו בדממה
מערכת כאן
12 בפברואר 2018
06:00