עדויות חדשות על התנהלותו של המקורב לראש הממשלה ניר חפץ

יועץ התקשורת דילג במשך שנים בין משרדי הממשלה למערכות העיתונים בישראל
עמית תומר
19 בפברואר 2018
21:39