ערבה

השבט הבדואי שעזר לצה"ל מאוים בפינוי

במשך 70 שנה מתגורר שבט בדואי קטן בערבה. בניו התגייסו לצבא, הקהילה היהודית מחבקת אותם, אבל המדינה מתכוונת לפנות אותם
אסף פוזיילוב
22 בפברואר 2018
22:13