t

כמה בקלות מאשרים השופטים הארכות מעצר?

מתברר שהשופטת פוזננסקי-כץ היא שיאנית הבקשות להארכות מעצר, אבל אישרה פחות ממחצית מהן
שאול אמסטרדמסקי
27 בפברואר 2018
22:06