כאן מעורבים | אין כניסה לנכים במערת המכפלה

ערבים ויהודים, מוסלמים ונוצרים, כולם יכולים להגיע להתפלל במערכת המכפלה. נכים לא.
מערכת כאן
05 במרץ 2018
07:00