כיצד הוואקום המנהיגותי אצל החרדים עלול לחרוץ את גורל הממשלה?

מאחורי משבר חוק הגיוס עומדים חילוקי דעות עמוקים בתוך המחנה החרדי. בדרך כלל יש תיאום בין הסיעות, אלא שחילופי דורות בהנהגה של הזרמים השונים הפרו את הסדר
אוריה אלקיים
11 במרץ 2018
21:29