מערכת כאן
מערכת כאן

עד הנה

ש"י עגנון
מערכת כאן
17 באפריל 2018
07:38
עודכן ב 23 אפריל 15:42

"עד הנה" הוא קובץ הסיפורים שכתב ש"י עגנון ופורסם בשנת 1950. מופיעה בו הנובלה "עד הנה", לצד סיפורים ידועים כמו "תהילה" ו"המלבוש".
בנובלה "עד הנה" כותב עגנון על מלחמת העולם הראשונה, ומספר על חזרתו של הגיבור, בן דמותו של עגנון, לגרמניה, כפי שאכן אירע בחייו.

בבסיס הנובלה קיימים מאורעות אמיתיים הקשורים באנשים שיצאו לאירופה בניסיון להציל ספרים אחרי מלחמת העולם השנייה.

 להאזנה להסכת  :