מלך זילברשלג

עולם בעלי מלאכה | הגונז

מה עושים עם ספרי תורה, תפילין ומזוזות שנפסלו? קוברים אותם סמוך לקברי צדיקים
מערכת כאן
15 במרץ 2018
18:00