מערכת כאן
מערכת כאן

פצעי בגרות

חנוך ברטוב
מערכת כאן
17 באפריל 2018
15:49
עודכן ב 23 אפריל 14:06

מה קורה כשצבר פוגש ניצול שואה? מה קורה במפגש בין היהודי החדש ליהודי הישן?

גיבור הרומן "פצעי בגרות" הוא אלישע קרוק,  צעיר בן הארץ, שפוגש לראשונה בחייו את אחיו היהודים פליטי השואה, משוחררי מחנות הריכוז, שמעוררים בו רגשות רחמים וגועל גם יחד, וגם קונפליקט בין זהותו כיהודי – היהודי הגלותי והחלש, הקורבן הפאסיבי – ובין זהותו כישראלי, הצבר החזק והאקטיבי.

"פצעי בגרות" מ-1965 הוא החוליה השלישית בכתיבתו האוטוביוגרפית רחבת היריעה של חנוך ברטוב. הוא מבוסס על חוויית שירותו בבריגדה היהודית במלחמת העולם השנייה. סיפור המעשה מתמקד בשלושה חודשים דחוסים, שראשיתם ביום סיום המלחמה במאי 1945 על אדמת איטליה, וסופם במסעה של הבריגדה על פני גרמניה הכבושה.

נושא מרכזי נוסף שבו עסוק הרומן הוא שאלת הנקמה בגרמנים. שתי החוויות האלה מעמידות את הגיבור במבחן עילאי, שהוא יוצא ממנו בתחושת כישלון.