מערכת כאן
מערכת כאן

ציפורי צל

דן בניה סרי
מערכת כאן
17 באפריל 2018
00:00
עודכן ב 23 אפריל 14:33

"גם אחרי מותה לא חדלה רג'ינה מנסורה לצמוח, ואפילו שהביאו אצלה את הרופא האשכנזי והקיש בכפית על מצחה ועדיין הוסיפה אותה אצבע לזוע. אמת שכבר היו דברים מעולם, וברג´ינה לא כל שכן. ואולם משבאו שתי המטהרות והחלו רוחצות אותה, קמה עליהן אותה אצבע והניסה אותן בבהלה..."

בעל חנות סדקית קטנה שנשותיו מוצאות את מותן בדרכים מסתוריות; נערה המשמשת עדה אילמת לעיוותיהם המיניים של בני משפחתה; פקיד אפור המשוכנע שאשתו מנסה להרעיל אותו – אלה הם כמה מן הדמויות בקובץ הנובלות של דן בניה סרי.

אחרי "עוגיות המלח של סבתא סולטנה", ממשיך דן בניה סרי ומספר בשפתו הייחודית על שכונה ירושלמית של בני עדות המזרח בראשית שנות ה-40, על אירועים משונים, שבירת טאבואים ואמונות טפלות.