דפנה כהן קורן

כאן דעה | מרכזי לידה טבעית

המדינה החליטה לסגור את מרכזי הלידה העצמאיים. דפנה כהן קורן מסבירה מדוע גם ליולדות בבתי החולים חשוב להצטרף למאבק
מערכת כאן
11 באפריל 2018
07:00