זכרונות משפט אייכמן
יח"צ

זכרונות משפט אייכמן

מסמך קולנועי והיסטורי ייחודי ובו ראיונות שקיים הבמאי דוד פרלוב ז"ל בשנת 1979, 17 שנים לאחר משפט אייכמן. ניצולי שואה, צעירים ישראלים ובני הדור השני, מספרים על השפעותיו של המשפט על חייהם ומשפחתם
מערכת כאן
12 באפריל 2018
13:14