מקצועות במספרים | קצינה במשמר הכנסת

12 זוגות מדים, 2 מעילים ו-2 זוגות נעליים, 1 מכשיר קשר, 1 מיכל גז מדמיע, 1 אקדח גלוק ו-1 תבור
מערכת כאן
17 באפריל 2018
07:00