אבישי עברי

כאן דעה | איך מזכים מחבל מאשמת נסיון לרצח?

בית המשפט הצבאי זיכה את המחבל שדקר את נירית זמורה מאשמת נסיון לרצח. אבישי עברי אמנם לא שופט, אבל מתקשה להבין איך זה קרה
אבישי עברי
22 באפריל 2018
16:25

נירית זמורה חזרה מקניות ברמי לוי כשמחבל מחברון התנפל עליה ודקר אותה בגב. זה היה לפני שנתיים וחצי. בשבוע שעבר זיכה בית המשפט הצבאי את המחבל שדקר את נירית מאשמת נסיון לרצח והרשיע אותו בעבירה פחות חמורה של גרימת חבלה.

השופטים הסכימו ביניהם על העובדות: המחבל יצא בבוקר מהבית חמוש בסכין, במטרה לדקור יהודי, הוא התנפל על היהודיה הראשונה שראה בצעקות אללה אכבר ודקר אותה. על זה לא היה ויכוח. אבל בזה אין די כדי להוכיח שהמחבל התכוון ממש להרוג אותה, אולי התכוון רק לפצוע? אולי להעביר מסר?

מכיוון שהמחבל לא פרסם מניפסט המפרט את כוונתו לרצוח ואפילו לא אמר בחקירת המשטרה "אני, החתום מטה, התכוונתי לרצוח ולכן דקרתי", נותר הרבה מקום לספק ביחס לכוונת המחבל.
אני יודע שאתם לא תקראו את פסק הדין אז קראתי אותו בשבילכם. השופטים זיכו את המחבל מארבע סיבות:

1. הוא דקר רק פעם אחת

אמנם הסכין נשברה והוא לא היה יכול לדקור פעם שניה גם אילו רצה, אבל מכאן לא הוכח שהוא אכן רצה לדקור פעם שניה גם לו היה יכול. הבנתם? לא הבנתם? כי אתם לא שופטים ולא למדתם משפטים.

2. הוא ברח

הבריחה שלו "עשויה ללמד שהוא חדל מרצונו להרוג את המתלוננת". זה ציטוט.
אני ואתם אולי היינו יכולים לחשוב שהוא ברח כי לא רצה שיתפסו אותו, אבל אנחנו לא שופטים אז מה אנחנו מבינים בזה?

3.הוא דקר אותה בגב

דקירה בלב מצביעה על כוונה להרוג, דקירה בגב? לך תדע. הרבה מקום לספק
אני ואתם אולי היינו חושבים שהוא דקר אותה בגב כי הוא הגיע אליה מאחורה כדי שלא תברח, אבל אנחנו לא שופטים אז מה אנחנו כבר יודעים?

4. אורך ואיכות הסכין 

"אין מדובר בסכין גדולה מאוד, רחבה מאוד או משוננת" כתבו השופטים. בנוסף קיבלו השופטים את עדות הנאשם שהסכין היתה "מאיכות ירודה" ולכן נשברה באמצע. השופטים גם מתקנים את התביעה שטענה שאורך הסכין 11.5 ס"מ וכותבים כי לפי המדידה שלהם מדובר בסכין באורך 8 ס"מ בלבד.

אני תוהה אם מישהו מהשופטים היה מוכן להתנדב להידקר בסכין של 8 ס"מ כדי לבדוק אם זה מהווה נסיון לרצח. כנראה שלא אבל מה אני מבין בזה, אני לא שופט.

לעיון בהכרעת הדין