כאן
כאן

שאלה אחת | איך יודעים מי חצה את הגבול?

גשש יכול לזהות כל סימן באדמה, לראות מה סוג העקבה אם זה גבר אם זאת אישה, אם הוא בנאדם גדול, אם הרים משהו. רס"ן בדר סייד קצין הגששים של בקעת הירדן מסביר שעם כל הטכנולוגיות לא ימצאו תחליף לעיניים של הגשש
מערכת כאן
14 במאי 2018
14:52