מנדי גרוזמן

כאן דעה | מנדי גרוזמן - למה לומדי תורה לא מתעסקים במהות?

תארו לכם שסטודנטים אמריקאיים היו עוסקים מבוקר עד לילה בשינון חוקי התנועה, לא מוזר? אז למה לומדי תורה עוסקים בעיקר בפרטי הלכות?
מערכת כאן
17 במאי 2018
00:00