צליל מכוון | פרק 5 - מנגנים ביחד, הצליל של הנגנים

באיזה אופן השפיעו הנגנים על הצליל הישראלי? האם יש הבדל בין צליל של נגן עצמאי ונגן בלהקה? מה הביא לתור הזהב של הלהקות, ומה גרם לדעיכה שלהן, וכיצד השפיעה הטכנולוגיה החדשה על מעמד הנגנים?
מערכת כאן
30 במאי 2018
11:46