משדר מיוחד - הסלמה בדרום | 29.05.18

משדר מיוחד מהלחימה בדרום
מערכת כאן
29 במאי 2018
18:30