t
מדע הכדורגל

מדע הכדורגל | בעיטת בננה - איך זה קורה?!

בעיטת בננה מסוגלים לבצע באופן קבוע רק כדורגלנים מנוסים שמבינים את חוקי הפיזיקה. מה הם יודעים שאתם לא?
מערכת כאן
07 ביוני 2018
10:19