כאן צ'יזבטים | מספרים ש: ימק"א

מספרים שבבניין ימק"א בירושלים יש חדרים שאפשר להיכנס אליהם, אבל אי אפשר לצאת מהם
מערכת כאן
28 ביוני 2018
07:00