כאן צ'יזבטים | מספרים ש: הבולען

מספרים שיש בסיס של הצבא הבריטי ששקע כולו בבוץ של ים המלח
מערכת כאן
18 ביוני 2018
15:27