איראן

כאן דעה | איראן וישראל? שונאים, סיפור אהבה

ברשימת הדברים הטמאים עבור המוסלמי יש שתן, כלב, זעה של גמל - ויהודי. אז מדוע דווקא באיראן היחס ליהודים הוא אחד הטובים במזרח התיכון כולו?
מערכת כאן
01 ביולי 2018
00:00