ילדים, אהוד עזריאל מאיר

אהוד והפסיכולוג | למה אנשים זרים מתערבים בגידול הילדים שלנו?

לילד קר, לילד חם, הילד רעב, הילד שבע. כשזה מגיע לילדים שלנו, אנשים זרים לחלוטין מרשים לעצמם להתערבב לנו בעניינים. למה בדיוק?
מערכת כאן
30 ביולי 2018
10:00