כאן דעה

כאן דעה | הדעה שלך לא באמת מעניינת

האם העובדה שאנחנו יכולים לכתוב ולומר מה שאנחנו רוצים אומרת בהכרח שאנחנו צריכים לעשות את זה?
מערכת כאן
31 ביולי 2018
00:00