שאלה אחת | מה בדיוק עושה מנצחת תזמורת?

אם נגן מנגן את מה שכתוב לו בתווים אבל לא בצורה שתהיה תואמת את קו המחשבה המוזיקלי שלי, זו ההזדמנות שלי להעביר לו, דרך הידיים, את מה שאני רוצה לקבל ממנו ולכן חשוב קשר העין עם המנצח
מערכת כאן
12 באוגוסט 2018
15:43