אבישי עברי

כאן דעה | מאיפה השריטה להפנות את הגב למדריכת צניחה?

שלושים חיילים הסתובבו כשהמדריכה הדגימה צניחה. גם לאבישי עברי הסיפור הזה מפריע, אבל לא בגלל מה שאתם חושבים
מערכת כאן
14 באוגוסט 2018
11:13