כאן מסבירים | דילמת האסיר בתא השירותים

האם לנקות קקי שמישהו אחר השאיר בשירותים, או לא לנקות ולהסתכן בכך האם לנקות קקי שמישהו אחר השאיר בשירותים, או לא לנקות ולהסתכן בכך שיחשבו שזה אני? דילמת האסיר של לוסי
מערכת כאן
16 באוגוסט 2018
10:18