אביגיל חורי

כאן דעה | אני לא בהריון וגם אם הייתי, זה לא עניינכם

במסורת היהודית מתייחסים לרחם כמו אל חדר. חדר זה מקום פרטי, אינטימי זה לא מסדרון שכולם יכולים ללכת בו בחופשיות
אביגיל חורי
19 באוגוסט 2018
15:20