t
קופה ראשית | פרק 2 - נס בקצבייה
צילום מסך

קופה ראשית 1 | פרק 2 - נס בקצבייה

ניסים משוכנע שרב חשוב התגלה לו בסטייק, ומתקשה להתרכז בעבודה. שירה מחליטה אחת ולתמיד לפתור את בעיית השקיות הלא נפתחות בירקנייה. כוכבה לא מוכנה לשרת את אמנון שמוצא פתרון מקורי בשביל להעביר את הלבן שלו
מערכת כאן
06 בספטמבר 2018
17:45