אורי לביא

כאן מקשיבים | אני נראה ערבי

למה היחס של יהודים משתנה ב-180 מעלות כשמבינים שאורי יהודי, אחרי שלפני שנייה כיוונו אליו נשק בגלל החזות שלו?
מערכת כאן
13 בספטמבר 2018
11:04