עודד הרוש

כאן מציינים | למה לא חוגגים את סוכות בחודש ניסן?

אם ישבנו בסוכות בצאתנו ממצרים ואת יציאת מצרים אנחנו מציינים בחודש ניסן, אז איך סוכות הגיע פתאום לחודש תשרי? עודד הרוש מציין ומסביר
מערכת כאן
23 בספטמבר 2018
11:00