אבישי עברי

כאן מסבירים | מה זה הושענא רבה?

כולנו מכירים את החג בלוחות השנה, היום האחרון למעשה של חג הסוכות. אבל מה זה בעצם אומר ומה אנחנו מציינים בו?
אבישי עברי
30 בספטמבר 2018
11:54