זין
צילום מסך

כאן עברית | תולדות הזין

מתוך שלל הכינויים העתיקים והחדשים לאיבר המין הזכרי, איך נתקענו דווקא עם ה-ז'? מוזמנים ומוזמנות להציע חלופות
מערכת כאן
01 בנובמבר 2018
12:06