אורית נבון

כאן דעה | מערכת החינוך - אני לא הולכת לעבוד בשבילך יותר

גם אתכם המחנכת שלחה לאסוף בלוטים להכנת חנוכיה? אורית נבון מזהירה מראש שהשנה היא לא עובדת בשביל מערכת החינוך
אורית נבון
14 בנובמבר 2018
16:01