משפחת הנרצחת מתל שבע: "אם היינו יודעים מי הרוצח היינו אומרים"

המשטרה עצרה את קרוב משפחתה של מנאל אבו-רקייק, שנרצחה בצרור יריות בפתח ביתה, אך קרובי משפחה אחרים מכחישים כי הוא הרוצח וטוענים שהוא בכלל ליד אילת בזמן האירוע
אסף פוזיילוב
22 בנובמבר 2018
22:14