אסדת קידוח גז טבעי תמר
צילום: משה שי, פלאש 90

נדחתה בקשת נובל אנרג'י להיתר פליטה עבור אסדת לוויתן

הדחייה באה בעקבות בדיקות של המשרד להגנת הסביבה, מהן עלה כי כמות רכיבי הציוד באסדה שלהם בעלי פוטנציאל דליפה של חומרים, גבוהה ממה שהוצהר על ידי החברה. התגלה כי כמות הרכיבים עלה אחרי הבדיקה מ-1,403 ל-8,852
מיכל וסרמן
05 בדצמבר 2018
18:41

במשרד להגנת הסביבה החליטו היום (רביעי) לדחות את בקשת חברת נובל אנרג'י להיתר פליטה לאסדת לוויתן. הדחייה באה בעקבות בדיקות מעמיקות של המשרד מהן עלה כי כמות רכיבי הציוד באסדה שלהם בעלי פוטנציאל דליפה של חומרים, גבוהה ממה שהוצהר על ידי החברה.

החברה דיווחה למשרד להגנת הסביבה בחודש יוני השנה כי על האסדה צפויים להיות 1,403 רכיבים בעלי פוטנציאל לדליפה. בעקבות דרישת המשרד לבדיקה חוזרת על ידי חברה חיצונית, עדכנה חברת נובל את מספר הרכיבים בעלי פוטנציאל הדליפה ל-8,852 - שינוי מהותי שהביא לדחיית הבקשה.

כעת יהיה על החברה להגיש מחדש את היתר הפליטה ולשאת בעלויות הכרוכות בכך בהיקף של מאות אלפי שקלים. במשרד להגנת הסביבה הבהירו שאם החברה לא תמלא את הדרישות, תעוכב הזרמת הגז למדינה. טרם נמסרה תגובת נובל אנרג'י.

משותפות לוויתן נמסר בתגובה: "שותפות לוויתן מעריכה את חשיבות עבודתו ופיקוחו של המשרד להגנת הסביבה. כחלק מההערכות מקצועית ולבקשת המשרד להגנת הסביבה, נערכה בדיקה שבעקבותיה עודכן מספר הרכיבים באסדה. בדיקה נוספת מטעם צד שלישי שבוצעה עבור נובל אנרג'י על ידי חברה חיצונית, מצאה כי בהתאם למודלים המחמירים הנהוגים לאסדות בים הצפוני - אין שינוי מהנתונים שמסרה החברה עד כה ביחס לפליטות.

"לבקשת המשרד, נגיש בקשה להיתר פליטה בהתאם למספר הרכיבים החדש. יחד עם זאת, אנחנו נוקטים בצעדים שיבטיחו כי הפליטות יהיו מתחת למספר עליו הצהרנו במקור כדי לעמוד בהתחייבות שלנו ואף מתחת למה שהובטח. כפי שעשינו עד כה, נמשיך לפעול בשקיפות ובאחריות מול המשרד להגנת הסביבה ומול הציבור. אסדת לוויתן שנבנית בטכנולוגיה הטובה ביותר ובסטנדרטים המחמירים של ה -OECD תחל להזרים גז בסוף שנת 2019, היא לא תפגע באכות האוויר ביבשה ובחוף, לא תזהם את הים ותביא לשיפור משמעותי באכות האוויר בישראל.