t
כיתה, אילוסטרציה
צילום: דוד כהן, פלאש 90

סקר: כשליש מהציבור מתנגד למורים ערבים בבתי ספר יהודים

סקר של רשות המחקר במכללת לוינסקי בחן את עמדת הציבור לרב תרבותיות בבתי ספר. המצב שעורר הכי מעט התנגדות הוא מורה חרדי בבית ספר חילוני
לירן כוג'הינוף
12 בדצמבר 2018
15:53

יותר משליש מהמורים לא רוצים מורים ערביים בבתי ספר יהודיים, כך פורסם היום (רביעי) בתכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב' לפי סקר שערכה רשות המחקר במכללת לוינסקי לחינוך. לפי הסקר, כ-40% מהמורים וכ-36% מהתלמידים הביעו התנגדות לשילוב המדובר.

המחקר נערך בקרב ששלוש קבוצות: 500 נשאלים בוגרים, 170 תלמידים בכיתות י' עד י"ב ו-100 מורים. הם נשאלו על נושא הרב תרבותיות בבית הספר בארבעה מצבים: מורה חרדי המלמד בבית ספר חילוני, מורה חילוני המלמד בבית ספר חרדי, מורה יהודי מלמד בבית ספר ערבי ומורה ערבי מלמד בבית ספר יהודי, והתבקשו לתמוך, להתנגד או להימנע.

מהסקר עלה כי המצב שעורר את ההתנגדות המועטה ביותר הוא שילוב של מורה חרדי בבית ספר חילוני. כ-22% מהתלמידים הביעו התנגדות לכך, 18.8% מהנשאלים בקרב הציבור הרחב ו-14% מהמורים. אחוזי התמיכה בכל אחת מהאפשרויות היה גבוה יותר בקרב אנשים המגדירים את עצמם כחילונים או מסורתיים, מאשר אלה המגדירים את עצמם כדתיים או כחרדים.

הבדל משמעותי נמצא בהקשר לזיקה הפוליטית. 96% מאלו שהגדירו את עצמם כשמאלנים היו בעד רב - תרבותיות יהודית ערבית. לעומתם רק 31% אנשים שהגדירו את עצמם כימנים תמכו בשילוב של מורה ערבי בבית ספר יהודי.

פרופ׳ איציק גילת, ראש רשות המחקר במכללת לוינסקי לחינוך מסר על פרסום הסקר: ״המגמה של שילוב מורים בבתי ספר מרקע תרבותי שונה נובעת מצרכים מעשיים של מחסור במורים והן כחלק מתפיסה של קידום חברה סובלנית יותר כלפי האחר. לנוכח האופי הרב-תרבותי של החברה הישראלית והמתחים על רקע השונות, שאינם דועכים אלא רק מתחזקים היה חשוב לנו לבצע את הסקר וללמוד מהן העמדות בנוגע לסוגיה זו״.