כריסמס

כאן דעה | איך הכריסטמס כבש את הרחוב הישראלי?

אם אתם עפים על סוודר הכריסטמס שלכם, ומעלים לאינסטה תמונות של קישוטי חג מולד, גם אתם חלק מהטרנד. אז איך החג של הגויים כבש את היהודים ולמה אנחנו לא צריכים לפחד מזה?
מערכת כאן
20 בדצמבר 2018
15:40